Articles

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/gilug.org/www/public/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Campanya de difusió de S.O. Linux a Girona

Com molts ja sabeu per la llista, hem encès la metxa sobre l'escampada del Linux per la nostra província i fins a on esquitxi.

Per tal que pugueu veure la situació i les tasques pendents a prendre, he creat una pàgina, a mode de taulell d'anuncis, per fer-ho extensiu a tothom i perquè us hi pugueu involucrar.

http://problemes.auna.com

Us agraeixo la vostra col·laboració.

Soft lliure i Propietari

Escric aquest article per què crec que he de deixar clara la meva posició davant les polítiques que porten les grans empresses fins a les persones individuals enfront el Programari, ja sigui lliure o propietari.El programari Propietari va començar a extendres gr@ cies al sistema operatiu de Microsoft. El primer s.o. que fa treure va ser un ms-dos, un entorn de car@ cters i poc amigable, llavors el va millorar, posant a sobre un entorn de finestre que feia molt més f@ cil la seva utilització.

Accedir a XML des de PHP

Aquest petit article intenta demostrar la facilitat amb la qual des de PHP és pot accedir a la informació guardada en format XML utilitzant la nova caraterística de PHP5: simpleXML.

Configuració d'un compte Yahoo a Mozilla Thunderbird

Aquest article pretén ser una guia ràpida per configurar un compte de yahoo amb Thunderbird.Seguin els passos que aquí s'especifiquen es podrà rebre i enviar mails configurant carpetes per tal que els mails que provinguin d'una llista de correu es separin degudament.

Cap al programari lliure a l'administració pública catalana

A hores d'ara, la majoria d'usuaris i interessats en el software lliure de Catalunya, estem assabentats de les declaracions favorables del nou conseller "d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació" per a la migració a aquest model a l'administració. Crec que pocs esperàvem un posicionament favorable tan aviat i potser no tan ferm, però personalment crec que hem de ser cautes i no despreocupar-nos ara que semblen que les coses milloren; sinó que ara més que mai hem d'intercedir activament dintre de la nostra realitat i limitacions per a que això pugui ser possible i es puguin minimitzar les complicacions que apareguin.

Contingut sindicat