blog de joe

Noves versions de Firefox i Thunderbird

Els nois de Mozilla acaben de publicar una nova versió del nostre navegador preferit: "Firefox Preview Relese" que significa un pas més a l'esperat firefox 1.0. A més a més, el lector de mail thunderbird ha fet un pas similar al publicar la versió 0.8.

A l'article esmento les principals novetats d'aquestes versions.

Reptes per a l'extensió i consolidació del programari lliure

El 17 i 18 de maig es reuneix a Barcelona el Consell Científic del Màster de software lliure de la UOC. Els membres del Consell han estat treballant en un document que identifica alguns dels reptes que el programari lliure haurà d'afrontar amb èxit si aquesta tecnologia vol mantenir el seu creixement espectacular.

Diferents tipus de llicències lliures

Diuen que una de les avantatges del programari lliure és la gran varietat de programes que
fan una determinada tasca. Aquesta varietat ens dóna la llibertat d'escollir quin és el que
s'adapta millor a les nostres necessitats.


A la llarga, per simple evolució, el programa amb que ofereix més característiques i que
té més usuaris assoleix més momèntum i acaba destacant més.


Però no només amb els programes es disposa de varietat. Existeixen molts tipus de llicències
que, oferint igualment el codi font dels programes, tenen implicacions molt diferents.
Aquest article pretén copsar les diferents opinions de les llicències obertes.

Accedir a XML des de PHP

Aquest petit article intenta demostrar la facilitat amb la qual des de PHP és pot accedir a la informació guardada en format XML utilitzant la nova caraterística de PHP5: simpleXML.

Configuració d'un compte Yahoo a Mozilla Thunderbird

Aquest article pretén ser una guia ràpida per configurar un compte de yahoo amb Thunderbird.Seguin els passos que aquí s'especifiquen es podrà rebre i enviar mails configurant carpetes per tal que els mails que provinguin d'una llista de correu es separin degudament.

Contingut sindicat