Campanya de difusió de S.O. Linux a Girona

Com molts ja sabeu per la llista, hem encès la metxa sobre l'escampada del Linux per la nostra província i fins a on esquitxi.

Per tal que pugueu veure la situació i les tasques pendents a prendre, he creat una pàgina, a mode de taulell d'anuncis, per fer-ho extensiu a tothom i perquè us hi pugueu involucrar.

http://problemes.auna.com

Us agraeixo la vostra col·laboració.