Blogs

nginx amb certbot a archlinux

A vegades faig servir el servei de proxy invers a nginx per accedir fàcilment a serveis web que tenim a casa pero des de fora.
Obrir ports seria la manera fàcil de fer-ho, però al obrir ports accedim a serveis web que no tenen per que tenir servei de https.
Fent servir un nginx podem per exemple(1) accedir a un servidor plex a partir d'una direcció web com per exemple https://asco.festuc.info (2) que ens durà a http://localhost:32400

Utilitzar programari de PC al teu telefon mobil

Si tens un aparell de butxaca com un telèfon mòbil amb un sistema operatiu modern, no cal que el carreguis d'aplicatiu per obrir els programes que tens a casa. Amb l'ajuda de les connexions SSH i l'entorn gràfic X11 pots establir fàcilment una connexió segura i utilitzar les aplicacions d'escriptori del teu ordinador de sobretaula, però amb la pantalla del teu aparell de butxaca.

Llibre Programació Python Online

Un bon llibre per a apendre python:

http://www.swaroopch.com/notes/Python_ca:Introduction

No està del tot traduït, van lents però segurs ;)

Cambiar sistema d'arranc i nom de la màquina

A mandriva per canviar al sistema de ranc amb KDE per configurar l'entrada d'usuaris amb l'especte que tu vulguis es fa amb systemsettings


s'ha de fer amb root pero has d'obrir sessió, no nomes entrar com a root desde consola.
per tant els passos a fer són:
obres una consola: entres com a root
fas init 3
start x
systemsettings canvies la portada com et plagui.

Instal·lar oracle express edition a mandriva

Et descarregues el .rpm de:
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/htdocs/102xelinsoft.html
Obres una consola com a root
urpmi oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm (en el meu cas)
s'instala i escrius seguidament a a la consola
/etc/init.d/oracle-xe configure
despres et demana:
Specify the HTTP port that will be used for Oracle Application Express [8080]:8080

Specify a port that will be used for the database listener [1521]:1521

Specify a password to be used for database accounts. Note that the same

Contingut sindicat