VNC && SSH

Bé, fa uns dies que treballo remotament amb el meu pc de casa, i com que no em fa gaire gràcia que el que estic fent passi descobert per tot internet vaig decidir muntar un túnel ssh i aixi poder-me comunicar amb el meu pc d'una forma segura :)

Això es una petita idea per gent que com jo no en té ni idea, i com que és útil i fàcil de fer he pensat que seria interessant posar-ho aqui.

La màquina servidor necessita:
-Servidor ssh
-Servidor vnc (encare que qualsevol altre també pot servir)

La màquina client necessita:
-Client ssh
-Client vnc (recomano tightVNC)

Passos a seguir:
Tenir el servidor ssh engegat i el vncserver també :)
Per fer el tunel desde la màquina client hem de fer:
ssh -l usuari -L 5900:localhost:5900 hostserver
Amb això ja tenim el túnel fet, ara només falta desde el client VNC connectar-nos a localhost i serem redirigits pel tunel fins a hostremot i totes les dades passaran encriptades gràcies a ssh ;)

Després per més seguretat podeu fer que ningú es pugui connectar al port del servidor vnc sino es desde localhost (això amb iptables encare que a mi se m'escapa una mica de les mans) es podria fer amb el comanda:
iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 5900 --source ! 127.0.0.1/24 -j DROP

**El port 5900 sera si esteu al servidor x:0 si estiguessiu al x:1 seria al 5901**

Espero que us vagi bé, i si algu em pot dir ben bé lo de iptables li agrairia molt ;-)

Salut!

Molt bon article

Simple i directe al grà per als que necessiten productivitat, però permetem que afegeixi un altre client, aquest per a KDE:

Package: krfb (pàgina en anglès però el GUI en català)
Version: 4:3.1.3-1
Description: KDE Remote Screen Server
KRfb is a small server for the RFB protocol, better known as VNC. Unlike most RFB servers, KRfb allows you to share your X11 session.

PD:
Aquesta descripció és de Debian "apt-cache show krfb".

--
Enjoy your GNU/Linux!