Cambiar sistema d'arranc i nom de la màquina

A mandriva per canviar al sistema de ranc amb KDE per configurar l'entrada d'usuaris amb l'especte que tu vulguis es fa amb systemsettings


s'ha de fer amb root pero has d'obrir sessió, no nomes entrar com a root desde consola.
per tant els passos a fer són:
obres una consola: entres com a root
fas init 3
start x
systemsettings canvies la portada com et plagui.


per canviar el nom de la màquina es:
entrat com a su: kwrite /etc/hosts

modifiques 127.0.0.1 localhost.dominio localhost
per 127.0.0.1 elmeuordi.com elmeuordi
guardes i surts
i com a su escrius a la consola:
hostname elmeuordi.com