Guia per a muntar un servidor FTP amb VSFTPD

Servidor FTP multiusuari amb VSFTPD + PAM + MySQL

Aquest és un "tutorial" per a instal·lar un servidor FTP convencional però bastant ràpid i segur en un sistema operatiu Ubuntu, basat en Debian GNU/Linux. El servidor requerirà nom i contrasenya per a cada usuari que vulgui accedir, i cada usuari podrà anar adreçat a un directori diferent i modificar-ne el contingut (molt convenient per a un servidor-web compartit). Aquesta guia evita la creació de múltiples usuaris reals al sistema operatiu, i tots els usuaris virtuals actuen amb un mateix compte del sistema.

El servei FTP tradicional consisteix en què els usuaris del sistema tenen accés al sistema de fitxers amb les seves mateixes credencials i atribucions, i addicionalment hi ha un compte d'usuari anònim per a què públicament es pugui descarregar determinats continguts. La característica especial, doncs, d'aquesta instal·lació és que el cens d'usuaris FTP s'emmagatzema en una base de dades, i passen a ser "usuaris virtuals" en comptes de "usuaris reals" del sistema operatiu; addicionalment s'inhabilita l'accés anònim.

Podeu obtenir el manual en format PDF dissenyat per a imprimir, o llegir-lo com a pàgina web:
vsftpd-pam-mysql