blog de tomcat

OpenBSD-3.3

Complint la planificació, avui ha vist la llum la versio 3.3 d'OpenBSD.
OpenBSD produeix un sistema operatiu lliure de tipus UNIX multiplataforma, basat en 4.4BSD. Els objectius es concentren es la portabilitat, correcció del codi, seguretat i criptografia integrada.

Gravar CD's a Linux.

Aquest article pretén ser una guia ràpida que expliqui com gravar CD de dades i de mésica utilitzant les comandes de Linux.

cdrecord

Aquest és el principal programa per gravar CD's. Primer de tot necessitem saber on tenim connectada la gravadora:

cdrecord --scanbus
...
0,1,0 'YAMAHA CDW21002'
...

A partir d'aquest moment ja sabem que el sistema operatiu ens reconeix la gravadora.

Ara ja podem gravar imatges ISO:

cdrecord -dev=0,1,0 speed=12 imatge.iso

Noti's que he utilitzat els valors retornats per la primera comanda i gravo a una velocitat de 12X.

Per crear una imatge iso del directori /home/joe cal executar:

Tasques pendents a la Web.

Hola,

@@ltimament s'ha vist un gran impuls a la pàgina web de GiLUG. No obstant, al trobar-se als seus inicis encara falten molts detalls per millorar.
Tot seguit procedeixo a exposar les coses que crec que s'haurien de dur a terme i invito a tohom que hi digui la seva.

Contingut sindicat