Tasques pendents a la Web.

Hola,

@@ltimament s'ha vist un gran impuls a la pàgina web de GiLUG. No obstant, al trobar-se als seus inicis encara falten molts detalls per millorar.
Tot seguit procedeixo a exposar coses que crec que s'haurien de dur a terme i invito a tohom que hi digui la seva.

Tasques:

  • Instruccions funcionament de Drupal.
  • Document amb l'origen i objectius de GiLUG.
  • Els títols de les notícies tinguin links.
  • Crear apartar per la documentació.
  • Crear una llista de correu per la gent interessada al disseny de la web.
  • Acabar de traduïr tots els literals de la pàgina.
  • Donar-nos a conèixer ...

Aquestes són les coses que se m'acudeixen, espero que tots vosaltres em doneu la vostra opinió.

Una altra coseta pendent

La meva adreça de correu electrònic és molt curta: t @ k . udg . es. A l'intentar registrar-me, el drupal me la rebutja.
Estic esperant amb candeletes pode penjar coses a la web! :)

Validacio e-mail.

Hola,

La validacio de l'email esta a drupal/modules/user.module a la funcio:

function user_validate_mail($mail) {

/*
** Verify the syntax of the given e-mail address. Empty e-mail addresses
** allowed.
*/

if ($mail && !eregi("^[_+.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,3}$", $mail)) {
return t("The e-mail address '$mail' is not valid.");
}
}

Algu d'aqui sabria modificar la funcio?

Tom.