OpenBSD-3.3

Complint la planificació, avui ha vist la llum la versio 3.3 d'OpenBSD.
OpenBSD produeix un sistema operatiu lliure de tipus UNIX multiplataforma, basat en 4.4BSD. Els objectius es concentren es la portabilitat, correcció del codi, seguretat i criptografia integrada.

Una de les característiques que fan famós aquest S.O. és l'auditoria del codi. Per exemple a aquesta nova versió se li han eliminat les funcions de tractaments de strings (strcpy, strcat, sprintf, etc) substituint-les per unes que realitzen més comprovacions de seguretat.
El seu codi de filtratge de paquets és un dels millors i que és usat als llocs on la seguretat és un element crític. OpenBSD destaca pel seu bon comportament quan actua de tallafocs i gateway.

Les novetats que incorpora aquesta nova versio són:

  • Proteccio stack: prohibeix l'execució de codi a les zones de memòria destinades a dades. D'aquesta manera s'eviten els buffers ovewflows.
  • Filtratge paquets: aquest és un dels components que millora versió a versió. Ara li toca la integracio d'ALTQ, que possibilita realitzar un gran nombre d'operacions amb les dades (paquets) que passen a través del servidor. Per exemple, permet limitar la velocitat d'un determinat ordinador o en funció de les regles que es creguin convenients a cada cas.
  • Accelerar conneccions ADSL: existeix un mètode per prioritzar els paquets ACK buits i d'aquesta manera s'aconsegueix limitar al màxim el nombre de paquets que s'esperen per ésser enviats.
  • Utilitats d'usuari: les noves versions de GNOME i KDE.

Degut a la seva focalització a la seguretat, OpenBSD no és un sistema operatiu orientat a usuaris finals i/o novells. No obstant, és l'opció idònia per qui estigui disposat a aprendre i trobar-se amb un pur sistema operatiu UNIX.