Gravar CD's a Linux.

Aquest article pretén ser una guia ràpida que expliqui com gravar CD de dades i de mésica utilitzant les comandes de Linux.

cdrecord

Aquest és el principal programa per gravar CD's. Primer de tot necessitem saber on tenim connectada la gravadora:

cdrecord --scanbus
...
0,1,0 'YAMAHA CDW21002'
...

A partir d'aquest moment ja sabem que el sistema operatiu ens reconeix la gravadora.

Ara ja podem gravar imatges ISO:

cdrecord -dev=0,1,0 speed=12 imatge.iso

Noti's que he utilitzat els valors retornats per la primera comanda i gravo a una velocitat de 12X.

Per crear una imatge iso del directori /home/joe cal executar:

mkisofs -o /tmp/joe.iso /home/joe

Aquesta imatge ISO podra esser utilitzada posteriorment per passar-la a CD. A més a més, la podem muntar com si es tractés d'un sistema de fitxer qualsevol:

mount -t iso9660 -o loop /tmp/imatge.iso /mnt/iso

Com que linux representa els dispositius com a fitxers i un CD es una imatge ISO, si llegim tot el contingut del fitxer del dispositiu del CD obtenim la corresponent imatge ISO. Suposant que el CD el tenim a /dev/scd0, podem obtenir la seva imatge executant:

cat /dev/scd0 > /tmp/imatge.iso

Audio

Per clonar CD de musica cal executar dos comandes:

cdda2wav -v255 -D1,0 -B -Owav
cdrecord -v dev=0,1,0 -dao -useinfo *.wav

El programa cdda2wav genera un arxiu wav per cada track del CD. Posteriorment es procedeix a gravar aquesta informacio al CD.

Cal destacar que linux disposa d'interfécies gràfiques per gravar CD. La majoria d'elles utilitza les comandes aquí exposades, motiu pel qual obtindrem els mateixos resultats. Si es necessari usar una IDE aconsello eroaster.

Espero que aquesta petita guia sigut d'utilitat als que vulguin utilitzar la seva gravadora a Linux.

algún programa per usuaris d'escriptori?

coneixeu algun programa per grabar cd's que sigui utilitzable per a un usuari que no vol aprendre cap mena de comanda? necessito el típic programa gràfic que funciona tot a cops de mouse i que permet fer les quatre coses basiques* que li calen a algú que només fa textos, mira el correu i navega?

*copies de dades, música... busco un programa senzill com el cdrecord però amb dibuixets ;-)

salut gent!

emulació scsi

però a veure ... jo tinc la grabadora i la unitat de cd emulada com a scsi, aquí hi ha els dispositius com estan:
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 1, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x cd/rw xa/form2 cdda tray
sr1: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
vaig treure el suport ide del kernel per aquests dos dispositius, no he grabat mai, ho vaig fer per si algun dia ho volia probar, ara em trobo que em faria gràcia probar-ho, pero no sé com fer-ho, com creo imatges del disc dur per grabar-les en un cd ?
Aquest és el problema que se'm planteja primer i únic gran problema que se'm planteja per ara

Alternatives:k3b

Encara que no sigueu usuaris de kde (com jo!) hi ha una aplicació que és estil windows per la creació de CD's de audio, dades, cd-copy, multisessió, mixte ..etc anomenada k3b. Us la recomano fervorosament!

Més informació a http://k3b.sourceforge.net/
PD:Agafeu la versió 0.8.1 com a mínim o els cvs!
PSS:Paquets debian--->http://people.debian.org/~kelbert/

"Linux is more evolution than revolution"

Molt bé aquest article!

Doncs això, és un article senzill i molt pràctic ;)

obre els ulls, la ment i el codi font ;-)

una pregunteta...

algu sap si hi ha alguna manera d'anar sabent el percentatge de la grabacio amb el cdrecord desde consola??

merci.

obre els ulls, la ment i el codi font ;-)