blog de Problemes

Acte fundacional del gilug

Per millorar la campanya de difusió de GNU/Linux que s'ha iniciat des de la llista de correu, hem decidit registrar legalment el gilug com a organització sense ànim de lucre per poder demanar una subvenció.

Per això, hi ha convocada l'assemblea constituent el 3 d'Abril a les 18:00h a La Màquia.

Per més detalls sobre la campanya i la documentació que presentarem a la reunió, adreceu-vos a la meva plana: http://problemes.auna.com

Campanya de difusió de S.O. Linux a Girona

Com molts ja sabeu per la llista, hem encès la metxa sobre l'escampada del Linux per la nostra província i fins a on esquitxi.

Per tal que pugueu veure la situació i les tasques pendents a prendre, he creat una pàgina, a mode de taulell d'anuncis, per fer-ho extensiu a tothom i perquè us hi pugueu involucrar.

http://problemes.auna.com

Us agraeixo la vostra col·laboració.

Contingut sindicat