GILUG :: 2a Trobada Presencial

2a Trobada Gilug

Resum

lloc: La Màquia (Girona)
dia: dissabte 19 d'Octubre 2002

hora: 16h.
assistents: 21 giluguians

temes:

Fires: No hem arribat a temps de preparar res, esperem espavilar-nos per les del 2003.
tanmateix, el proper 30 de Novembre planejem anar a la fira de Torroella (els giluguians d'allà parlaran amb l'ajuntament).

Estatus: Sembla que tothom veu clar la necessitat d¡establir-se legalment, tanmateix falta que treballem en els nostres estatus.
Farem una lectura als de la màquia, als del bulma

i als del caliu per filar els nostres.

Logo: Ens falta algu que dissenyi el logo gilug versió porc senglar i procedirem a la votació definitiva.

Votacions: Establirem un sistema votacions via web o via email pgp/gpg per a tots els membres del gilug.

Web: Posarem en marxa un Drupal: dit i fet gilugsite.sourceforge.net (en proves, salut Raul i Giro !!)

Llista: Migrarem la llista al sourceforge per tal de mantenir l'històric (en principi serà migració automàtica)

Xat: El bot en perl està al cvs de sourceforge, animeu-vos a entrar sovint pel #gilug

Wireless: Vam tenir l'assitència dels nous amics de www.gironawireless.com
i wireless.saltencs.net

es preparà una trobada wireless avans final d'any.

La cirereta final la va portar l'agus "problemes" que es va presentar amb la sol.lució caixa-pc-exterior: una caixa de fusibles de baixa tensió (i la va dur!)    Aspecte de la reunió.    Giluguians reunits per la photo.

Les fotos

Sembla que les fotografíes no han sortit ...
les podeu trovar aquí i aquí

Salut!

--
Raül ( RpJ ) Pérez, raul(at)web4linux.org

ui les fotos

Jo no les vaig pas enviar tant fosques, que els hi heu fet.

Giro