La web del Gilug a weblogs.com

La web del Gilug, al estar basada en el CMS OpenSource Drupal incorpora tot un munt d'utilitats que fan que el contingut sigui molt més facil de trovar i perquè no d'aunciar quan aquest canvia.

Una de les opcions més importants són la de poder fer un "ping" al directori weblogs.com que porta la empresa Userland. Aquest lloc web és una llista de totes les bitàcoles de Internet ordenades segons actualització.

Moltes de les utilitats i directoris a Internet sobre bitàcoles; NewsIsFree, DayPop o Blo.gs utilitzen aquest servei.

Podeu veure una captura de pantalla que he fet quan he comprovat que funcionava correctament aquí