Personalitzar el teclat de GRUB, menu.lst

Personalització del teclat en varis idiomes en el fitxer menu.lst, el fitxer d'opcions de GNU GRUB .

Finalitat

Aprofitant l'ordre setkey de GNU GRUB crearem teclats per varis idiomes, català/castellà, francès, alemany.

Treballem en un sistema Debian GNU/Linux, a nivell Etch 4.0 amb actualitzacions de testing i GNU GRUB v.0.97-27

Procediment

Arrancarem el sistema amb GRUB, i en la pantalla d'arrancada amb la tecla “c” entrarem a la línia d'ordres.

Per restaurar el teclat a l'original, que és amb una distribució anglès USA. Executarem setkey sense parametres.

grub> setkey

Demanarem ajuda sobre les tecles disponibles en grub.

grub> help setkey
setkey: setkey [TO_KEY FROM_KEY]
  Change the keyboard map. The key FROM_KEY is mapped to the key
  TO_KEY. A key must be an alphabet, a digit, or one of these:
  escape, exclam, at, numbersign, dollar, percent, caret,
  ampersand, asterisk, parenleft, parenright, minus, underscore,
  equal, plus, backspace, tab, bracketleft, braceleft,
  bracketright, braceright, enter, control, semicolon, colon,
  quote, doublequote, backquote, tilde, shift, backslash, bar,
  comma, less, period, greater, slash, question, alt, space,
  capslock, FX (X is a digit), and delete. If no argument is
  specified, reset key mappings.

Anirem provant tecles i veient si ens donen el símbol correcte.

Comencem per la part amunt/esquerra del teclat, hi ha les tecles “ º ª “, “ 1! ”, “ 2 ” ”

la tecla “º” fa el símbol “`”; ni tant sols existeix “º” en GRUB, prefereixo que faci “\”

la tecla majuscules “2” fa el símbol “@”, per lo que també la canviarem,

# TO_KEY FROM_KEY
setkey backslash backquote
setkey doublequote at

Provarem les noves tecles. Si alguna vegada no estem d'acord amb lo que ens surt, podem restaurar el teclat amb l'ordre setkey sense paràmetres.

Anirem apuntant aquestes correspondències.

menu.lst

Arrancarem Debian i editarem /boot/grub/menu.lst per afegir-hi les tecles. També afegeixim unes opcions a la llista per canviar de teclat.

Referències

GRUB GRand Unified Bootloader

GNU GRUB Manual 0.97 GRand Unified Bootloader Manual