Quina branca del kernel utilitzes?

No faig servir cap branca
43% (12 vots)
-ck
4% (1 vot)
-ac
14% (4 vots)
-mm
7% (2 vots)
-bk
7% (2 vots)
-rmap
0% (1 vot)
Faig servir la meva pròpia branca ;-)
11% (3 vots)
Una altre, que la diré en forma de comentari
14% (4 vots)
Total votes: 28

La que vé per defecte

La que vé per defecte a la distro

Qué és una branca del kernel?

Qué és una branca del kernel?

Així a grans trets... Donc

Així a grans trets...

Doncs a la branca estable, la de kernel.org li pots aplicar diferents pedaços perquè tingui unes funcionalitats afegides o funcioni diferent.

Per exemple a la pàgina de kernel.org també hi pots trobar ja pedaços, el de l'Alan Cox (-ac), Andrew Morton (-mm) que aquests estan aplicats sobre les versions més noves. Després també hi ha els -bk (que són fets cada dia i crec que el nom (bk) bé pq estan fets automàticament desde el seu sistema de control de versions BitKeeper)
També hi ha d'en Con Kolivas (-ck)...
De fet hi ha molta gent que desenvolupa pedaços, n'hi ha per molts objectius.

Espero que t'hagi quedat més o menys clar :S

Salut!

És lo mateixes que els "patches"?

Hola. Gràcies x respondre. Aquestes branques tenen quelcom a veures amb els patches que van surtint a kernel.org?

Bé, hi ha pedaços que són sim

Bé, hi ha pedaços que són simples "bugfixes" com ara que en la branca 2.6 han afegit unes versións que són les 2.6.x.y on la y són diferents pedaços que arreglen problemes de seguretat, però això no és una branca diferent, sinó que aquests pedaços són per arreglar problemes.
En canvi una branca, són un conjunt de pedaços pel kernel perquè funcioni diferent, per exemple el -ck està pensat més perquè respongui millor en entorns "desktop" hi ha altres que augmenten la seguretat.

Hi ha una branca, SELinux, que està feta per la NSA que afegeix algunes opcions de seguretat.

Salut!