Actualitzacio del Debian amb apt-get

En aquests dies me s'en ha anat en orris el sistema operatiu degut a un tall de corrent inesperat, per lo que he tornat a instalar el Debian.

He arrancat el PC a partir de la distribucio minima en CD (netinstall), que despres ha agafat per l'ADSL el Debian amb el kde i xfree86, el sistema ha engegat a nivell "testing".

Per configurar el nivell d'actualitzacio del sistema:

- he creat el fitxer /etc/apt/apt.conf
- he creat el fitxer /etc/apt/preferences
- he actualizat el fitxer /etc/apt/sources.list

En el fitxer apt.conf poso el nivell per defecte a testing, que es el mes recomanat per un sistema sense problemes.
El fitxer preferences es guia per la prioritat de cada nivell, instala els paquets que corresponen a una prioritat mes gran de 100, els altres s'han de posar expressament.
En el sources.list el primer servidor es el de l'UAB, es rapid, no s'hi troben a faltar paquets (que n'he trobat a faltar en altres servidors) i aixi no carrego tant el servidor principal de Debian. Despres tambe poso a la llista el servidor de Debian perque connectara amb aquest si no pot fer-ho amb l'UAB.

fer l'actualitzacio:
pcjordi:# apt-get update # agafem la llista de paquets
pcjordi:# apt-get upgrade # actualitza al nivell per defecte
pcjordi:# apt-get dist-upgrade # actualitza la distribucio al nivell per defecte

Al instalar algunes utilitats, per exemple el mplayer i el kplayer, he trobat que el nivell del kde no es l'adequat, l'actualitzo a unstable:
pcjordi:# apt-get install -t unstable kdelibs4
kdelibs4 es una de les llibreries principals de kde, i arrastra la actualitzacio de les altres
En canviar la versio de kde he de borrar els temporals, o reiniciar el sistema si esta preparat per fer aixo,
pcjordi:# rm -f -R /var/tmp/kdecache-*
Tambe he trobat que el k3b, gravador de CD i DVD, no va correctament amb les ultimes versions de kernel 2.6.8 i seguents, tambe l'actualitzo:
pcjordi:# apt-get install -t unstable k3b

Amb algunes configuracions més he conseguit un sistema operatiu molt estable i completament funcional.

Referencies: apt-get HOW-TO de www.debian.org
Nota: no he conseguit mai que vagi be el netselect que posa en l'apt-get HOWTO pero el servidor de l'UAB dona una velocitat correcte.
pcjordi:# netselect -vvv ftp.es.debian.org ulises.adi.uam.es toxo.com.uvigo.es ftp.gul.uc3m.es segura.aig.uc3m.es www.es.debian.org ftp.gui.uva.es ftp.rediris.es obelix.umh.es jane.uab.es ftp.caliu.info ftp.cica.es horacio.cica.es

/etc/apt/apt.conf-----------------------
APT::Default-Release "testing";
APT::Cache-Limit 10000000;
Apt::Get::Purge;
-----------------------
/etc/apt/preferences-----------------------
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing
Pin-Priority: 111

Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable
Pin-Priority: 10

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -1
-----------------------
/etc/apt/sources.list-----------------------
# mirror que es mes a prop, i transfereix millor
deb http://jane.uab.es/debian/ stable main
deb-src http://jane.uab.es/debian/ stable main
deb http://jane.uab.es/debian/ testing main
deb-src http://jane.uab.es/debian/ testing main
deb http://jane.uab.es/debian/ unstable main
deb-src http://jane.uab.es/debian/ unstable main

# Security updates for "stable"
deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free

# Origen principal de debian
# Stable
deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian stable main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
# Testing
deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian testing main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
# Unstable
deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free

# multimedia
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ stable main
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ testing main
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ unstable main
deb-src ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ unstable main
deb http://kplayer.sourceforge.net/ ./
deb http://freevo.sourceforge.net/debian unstable main
-----------------------