Configurar la xarxa en un portàtil automàticament segons el lloc on siguem

Segurament molts de vosaltres teniu un portàtil, i probablement per les seves característiques de mobilitat l'utilitzeu en diferents entorns (a casa, a la feina, etc.). És habitual que aquests entorns tinguin configuracions de xarxa diverses, amb la qual cosa us podeu trobar amb la necessitat de canviar la configuració cada vegada que canvieu de lloc, la qual cosa pot ser força pesada.
En aquest article s'explicarà com configurar un GNU/Linux al portàtil per tal que detecti i configuri automàticament la xarxa depenent de l'entorn.

Paquets necessaris:

Necessitem instal·lar el paquet laptop-net. La veritat és que aquest paquet només l'he trobat per a Debian (apt-get install laptop-net), però sempre es pot agafar el codi font de Debian i compilar-lo per a la nostra distribució: http://ftp.debian.org/debian/pool/main/l/laptop-net/laptop-net_2.25.orig.tar.gz.
I sinó, podem buscar paquets alternatius com ara intuitively, whereami, laptop-netconf o similars.

Configuració:

Un cop instal·lat el paquet, trobarem els fitxers de configuració al directori /etc/laptop-net.
El primer fitxer que hem d'editar és el /etc/laptop-net/schemes, on hi posarem les diferents ubicacions:

case "${SCHEME}" in
feina)
DHCP="no"
ADDRESS="192.168.0.1"
NETMASK="255.255.255.0"
BROADCAST="192.168.0.255"
NETWORK="192.168.0.0"
GATEWAY="192.168.0.2"
NAMESERVERS="192.168.0.3 192.168.0.4"
;;
casa)
DHCP="no"
ADDRESS="192.168.1.1"
NETMASK="255.255.255.0"
BROADCAST="192.168..255"
NETWORK="192.168.1.0"
GATEWAY="192.168.1.2"
NAMESERVERS="192.168.1.3 192.168.1.4"
;;
offline)
# Setting nothing means to leave the network interface disabled.
;;
*)
DHCP="yes"
;;
esac

Llavors editem el fitxer /etc/laptop-net/ip-map i hi posem diferents adreces de les dues xarxes que hem definit (feina i casa) per tal que pugui descobrir la localització:

feina 192.168.0.2 192.168.0.3
casa 192.168.1.2

Un cop fet això, dins el directori /etc/laptop-net/profiles (si no existeix el creem), hi fem dos directoris més, amb un subdirectori anomenat files.d a cadascun d'ells. En el nostre exemple només cal fer:

mkdir -p /etc/laptop-net/profiles/feina/files.d /etc/laptop-net/profiles/casa/files.d

I dins a cada directori en un fitxer que anomenarem patterns hi posem la xarxa de cadascuna de les dues ubicacions. Per exemple el fitxer /etc/laptop-net/profiles/feina/patterns contindria:

192.168.0.*

I el fitxer /etc/laptop-net/profiles/casa/patterns contindria:

192.168.1.*

I amb això ja podem fer un /etc/init.d/laptop-net restart i ja tenim el dimoni ifd aixecat, que és el que ens modificarà automàticament la configuració de la xarxa.

Nota per als usuaris de PPC: Per als usuaris de màquines powerpc que facin l'sleep en memòria (com per exemple l'Ibook G4 des de fa uns dies :-), hi ha l'inconvenient que en adormir-se atura la tarja de xarxa i provoca que es mori el dimoni del laptop-net, amb la qual cosa quan es desperta no tenim xarxa.
Si utilitzem el pbbuttonsd se soluciona simplement posant aquestes 3 línies en el fitxer /etc/power/pmcs-pbbuttonsd (just abans del *) ):


resume)
/etc/init.d/laptop-net start
;;

Bibliografia:

http://www.swiss.ai.mit.edu/projects/omnibook/documentation/laptop-net.html

Amb mandrake....

Amb mandrake tenim implementat el sistema de perfils, dintre el Centre de control hi ha l'entrada de perfils.
Jo per exemple vaig deixar el default per agafar adresses dhcp (a casa meva per exemple) i en vaig fer una còpia per a la feina amb una ip fixe.
Llavors vas al carregador d'entrada. Allà crees una entrada nova, anomenada per exemple "feina" que apunti al mateix kernel que linux, però a la part avançada hi defineixes el perfil que et convingi, per exemple el "feina".
Un cop reiniciis a dintre feina configures la ip que vols en aquest perfil i llestos.

Un altre avantatge dels perfils, es que a cada perfil es pot definir quins serveis s'activaràn a l'inici i quins no.

Fa poc que hi trevallo, i no m'ha fallat mai, així que encara no se quins son els fitxers de configuració. Però en tot cas, aixó hi deu ser-hi a altres distribucions, suposo

festuc

... i et troves molt sol i el soroll s'esvaeix, i mires al carrer i no hi ha gaire gent, ....

Sobre els perfils

Això dels perfils està bé, però per un portàtil que sol tenir la possibilitat d'adormir-se i que a més el podem portar engegat d'un lloc a un altre, sol ser més pràctic que la xarxa es configuri sense haver de canviar d'usuari i/o de reiniciar la màquina(?), ja que normalment el correu el tens en un sol client de correu, les adreces d'interès les tens en un sol navegador, etc.Salut!

Els perfils

No, no
tenir dos perfils no vol dir tenir dos sistemes operatius diferents, ni menys tenir dos ~/ (directori personal) només modifica /etc/ (la configuració del sistema)
Jo quan em desplaço faig vàris quilòmetres, i solo tancar la màquina.
Però pots cambiar de perfil sense reiniciar, també. Suposo que ho farè servir quan l'hivernació funcioni.
Tot hi així no cal dir que trovo molt útil el teu article!
Gràcies!

festuc

... i et troves molt sol i el soroll s'esvaeix, i mires al carrer i no hi ha gaire gent, ....