GNU/Linux en portatil

Bé espero que es pugu penjar el contingut d'aquest manual a la web del Gilug, perquè l'ordinador de casa no està sembre on-line.
http://dilportal.dsland.org/desc/Inspiron-Debian-Com-V2.2.pdf

http://dilportal.dsland.org/desc/Inspiron.html

Bé, això ho haurem d'anar canviant perquè està en un servidor que funciona intermitentment. És a dir, que és a casa meu.