Assassinar l'spam de MS Update (Kmail)

En diferents llocs havia sentit parlar de l'Spamassassin però fins avui no l'havia fet anar. I és que avui, i no exagero, potser he rebut 80 correus spam. Per això m'he decidit a utilitzar l'Spamassassin per eliminar directament el correu no desitjat.

Per eliminar aquest correu ho hauria pogut fer de dues maneres. La primera fent les típiques regles de filtre de correus. La veritat és que m'hauria estat molt senzill perquè posant unes quantes paraules claus a les condicions n'hi hauria hagut prou, doncs gairebé mai tinc correu en anglès. Per tant eliminant els correus que continguessin al cos del missatges update.windows, security, etc potser n'hi hauria hagut prou.

Però m'he decidit a instal·lar l'spamassassin. L'objectou d'aquest article no és explicar el procediment de com es fa això ni de com es combina amb el Kmail (el client de correu que utilitzo). Per això hi ha altres articles que ho fan molt bé.

L'spamassassin es basa en un seguit de característiques del missatge de correu (tant de les capçaleres com de l'assumpte i el cos) que puntua. És a partir d'aquesta puntuació que les regles de filtrat (en el meu cas amb Kmail) es decideix considerar-lo Spam. Per defecte la puntuació mínima és de 5.0.

La puntuació de cada paràmetre la defineix el mateix spamassassin per defecte, però cada usuari es pot definir la seva pròpia puntuació. Aquest és el motiu que m'ha empès a escriure aquest article: facilitar les puntuacions que aplico per evitar el 99% d'aquest spam. Aquest és el fitxer de configuració que es pot trobar a ~/.spamassassin/user_prefs:

score MICROSOFT_EXECUTABLE 2
score MIME_HTML_NO_CHARSET 1
score IN_REP_TO -1
score REPLY_TO_EMPTY 2.5
score MSG_ID_ADDED_BY_MTA_2 1.5
score MSG_ID_ADDED_BY_MTA_3 1
score NO_REAL_NAME 1.5
score ALL_CAPS_HEADER 1
score MIME_SUSPECT_NAME 0.5
score RELAYING_FRAME 0.5
score SPAM_PHRASE_00_01 1
score MICROSOFT 1.5

Espero que us sigui d'utilitat. En un ordinador personal reconec que és més senzill fer-ho amb regles als filtres, però per un servidor de correu és molt interessant.