Patrons de programació amb PHP 5

Responsable/s : RpJ

Descripció :
B@ sicament explicar bé el MVC ( Model View Controller ) i exposar-ne un parell més, suposo que el Factory i el Singleton per després trobar les seves diferencies, millores i/o desavantatges.

Audiència :

  • Coneixements de PHP
  • Coneixements b@ sics de OOP
  • Coneixements forts de desenvolupament web ( GET, POST, etc ... )

Requeriments :

Documentació :